Egzamin teoretyczny
Po dniu 19 stycznia 2013 roku weszła w życie nowa forma egzaminu teoretycznego.
Najważniejsza zmiana to modyfikacja egzaminu teoretycznego, nadal mamy do czynienia z testem zmieniła się jednak liczba pytań i sposób ich zadawania. Nowa formuła egzaminu wymaga głębokiej wiedzy z przepisów ruchu drogowego.
Egzamin teoretyczny trwa 25 minut i składa się z 2 części.

- Sprawdzian z wiedzy podstawowej - 20 pytań, takie same dla wszystkich
- Odpowiadamy TAK lub NIE
- Na przeczytanie treści mamy ma 20 sekund
- Kolejne 15 sekund przeznaczonych jest na odpowiedź

Wśród tych 20 pytań podział jest następujacy:
- 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego - 3 punkty
- 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego - 2 punkty
- 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego - 1 punkt
12 pytań z wiedzy specjalistycznej, odnoszących się do zagadnień związanych z poszczególnymi kategoriami prawa jazdy lub pozwoleniami
- Możliwe są tu już 3 odpowiedzi (A, B, C), przy czym tylko jedna z odpowiedzi może być prawidłowa
- Czas na rozwiązanie jednego zadania - 50 sekund

Wśród tych 12 zadań jest następujący podział

- 6 pytań o dużym znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (3 punkty)
- 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 punkty)
- 2 pytania o małym znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (1 punkt)
- prawidłowa jest tylko jedna odpowiedź
- odpowiedzi należy udzielić w określonym czasie (po upływie czasu pojawi się następne pytanie)
- nie ma możliwości powrotu do wcześniejszego pytania i zmiany odpowiedzi

Żeby zdać egzamin teoretyczny, trzeba uzbierać co najmniej 68 z 74 możliwych do zdobycia punktów

Część praktyczna państwowego egzaminu na prawo jazdy ma wykazać, że osoba ubiegająca się o prawo jazdy, potrafi w praktyce zastosować przepisy ruchu drogowego.

2121
96476947

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress